Markkinoi tapahtumaasi ja ota samalla massat mukaan kokemukseen – virtuaalitodellisuudella.

Pähkinänkuoressa

Virtuaalitodellisuus on uusin media-alusta: tietokoneella luotu ympäristö, jossa henkilö kokee olevansa fyysisesti paikalla esimerkiksi näön peittävien lasien (HMD) kautta.

360Tapahtumat luovat järjestämistäsi tapahtumista 360° ympäristön, jolloin kokemuksen jakaminen ja markkinointimateriaalina käyttäminen helpottuvat huomattavasti. Virkistä kävijöiden muistia ja luo mieleenpainuva kokemus myös niille, jotka eivät paikalle päässeet!

VR-Esittelyn uniikit piirteet

Immersiivisyys

Korvaa todellisuutta ja mahdollistaa kokemisen ilman paikan päällä olemista.

Uusi näkökulma

Vaikuttavampi kokemus kuin muilla media-alustoilla ja jää paremmin mieleen.

Tarinankerronta uudelle tasolle.

Sisällön muokattavuus

Voidaan mallintaa ympäristöjä joihin muuten rajoittunutta päästä tai kokea.

Materiaali ja läsnäolo mahdollista jakaa eri kanavissa.

Uusi media

Tapahtuman taltioiminen VR:ään parantaa yleisön tavoitettavuutta myös niihin jotka eivät olleet paikalla, ja tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää sitä muun muassa markkinoinnissa. Esimerkiksi Samsung taltioinut osan Coldplayn konsertista 2017 ja NextVR niin konsertteja kuin urheilutapahtumia, esim. Imagine Dragonsin konsertin viime kesänä.

Pääelementit virtuaalisissa tapahtumakuvauksissa ovat 360- asteinen videokuva, joko pelkästään se tai interaktiivisia piirteitä, ja tapahtumasta riippuen joko esittelijä tai vain omat äänet.

Ole osa virtuaalitodellisuuden
tulevaisuutta – Ota yhteyttä!